نظم را رعایت کنید! مرور انتقادی کتاب امر روزمره در جامعه پساانقلابی

کتاب عباس کاظمی، امر روزمره در جامعۀ پساانقلابی، کتاب سربه‌راهی نیست.  گرچه کتابی است دربارۀ امر روزمره، و گرچه با این عبارت آغاز می‌شود: «کتاب حاضر اهداف کوچکی دارد» (ص ۱۳)، در اصل کتابی است عاصی که آدمی عاصی آن را نوشته است با اهدافی بزرگ در سَر. می‌خواهد پنجره‌های جدیدی به‌روی‌مان، به‌روی مردم باز کند تا بتوانند متفاوت ببینند (ص ۱۷). بله! درست خواندید: برای مردم. می‌گوید این کتاب را برای قهرمانان زندگیِ روزمره، یعنی مردم نوشته. نه برای مبهوت کردن‌شان، که برای یادآوریِ چیزهایی از دیروز و امروز به آن‌ها (ص ۱۸). انگار دکتر کاظمی سودای فهم‌شدن از جانب این قهرمانان زندگی روزمره را دارد، همان سودایی که بودلر هم داشت (بنیامین، ۱۳۷۷: ۲۷)، به تعبیر خود بودلر: ازدواج با مردمان گرادگردش (برمن، ۱۳۷۹: ۱۷۵).

... اگر حالی بود، باقی ماجرا را از این‌جا دانلود کن و بخوان: goo.gl/MT3EV9

نبود هم که هیچ.

 

  
نویسنده : بهرنگ صدیقی ; ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۳۱