منطقِ جنگ

منطقِ مواجهۀ حوزۀ عمومی با دوقلوی دولت/بازار منطقِ جنگ بوده است؛ جنگی برای بسط و گسترشِ قلمرو. اگر حوزۀ عمومی را قلمروِ نانهادینۀ جامعه بدانیم تاکتیکِ حوزۀ عمومی در این مواجهه منطقاً باید تاکتیکِ پارتیزانی در تقابل با تاکتیکِ جنگِ منظمِ دولت/بازار باشد. این تاکتیک صرفاً در صددِ اختلال در قلمروِ نهادینۀ دولت/بازار است. عاملانِ مبارزه در حوزۀ عمومی با این تاکتیک باید مبارزه را برای مبارزه بخواهند- مبارزه به مثابه غایتی در خود. پیروزی در این مبارزه را نمی‌توان از موضعِِ مبارز تعریف کرد.

  
نویسنده : بهرنگ صدیقی ; ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
تگ ها : متفرقه