موضوع چیه؟

جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست، و فرهنگ موضوع ندارند؛ این سی‌صد‌بار. چیزی که بشود اسمش را گذاشت موضوعات اجتماعی، موضوعات اقتصادی، موضوعات سیاسی، و موضوعات فرهنگی وجود ندارد. این سی‌صدبار.

اشتغال، جوانان، محیط‌زیست، حاشیه‌نشینی، زنان، سالمندان، ازدواج، ترافیک، اعتیاد و... هم‌زمان هم اجتماعی/جامعه‌شناختی‌اند، هم اقتصادی، هم سیاسی، و هم فرهنگی. جامعه‌شناسی و اقتصاد و سیاست و فرهنگ عینک‌اند. از پشت هرکدام به هر موضوعی نگاه کنی چیزهایی می‌بینی متفاوت. به‌جای مرزگذاری بین موضوعات باید عینکت را میزان کنی. این سی‌صد‌بار.

  
نویسنده : بهرنگ صدیقی ; ساعت ٦:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٩