نمایش سیاست

به نظرم تامل برانگیزترین وجه مناظره انتخاباتی هشت کاندید ریاست جمهوری حاشیه‌ای‌ترین وجه آن بود؛ یعنی تبلیغاتی که در زمان "تنفس" میان دو بخش مناظره پخش شد. حاشیه‌ای که خود مرکز این نمایش بود. چه بگوییم؟ کالایی شدن سیاست؟! نه، کم است. سرگرمی­‌سازی سیاست؟! نه، کم است. کلمه مناسب‌اش را نمی‌یابم. اما پرواضح است که سیاست نئولیبرالیستی همه‌مان را، همه‌‌‌ٔ وجوهِ زندگی‌مان را، حتی سیاست را که امری اساساً مردمی است، به کل دارد می‌بلعد.

  
نویسنده : بهرنگ صدیقی ; ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢