سه شک فوکویی دربارهٔ انتخابات

  • پرسش تاریخی: آیا لزومِ رای دادن بدیهی است؟
  • پرسش تاریخی- نظری: آیا ساز-و-کار تعیین سرنوشتِ من/ما اساساً دموکراسی پارلمانی است؟
  • پرسش تاریخی- سیاسی: آیا گسستی تاریخی میان تحریم انتخابات و شرکت در انتخابات وجود دارد؟  

اگر با این پرسش‌ها کلنجار برویم شاید بفهمیم چرا انتخابات اینقدر مهم جلوه داده می‌شود. حکومت داخلی و اپوزیسیون‌های خارجی و کشورهای "دوست" و "دشمن"، همه و همه از انتخابات سخن می‌گویند. به واقع چرا و چطور انتخابات و دموکراسی پارلمانی در مرکز زیست و پراکسیس سیاسی ما قرار گرفت؟  

  
نویسنده : بهرنگ صدیقی ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢